Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Mar 14, 2021

Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes is zo oud als de straatmadelief (en eigenlijk nog heel wat ouder, want madeliefjes zijn als plantengroep jonger dan, bijvoorbeeld, de Magnolia's). Bloemen zijn de geslachtsorganen van bloeiende planten, en het is dus niet zo vreemd dat de menselijke soort ze aanbiedt aan potentiële partners. Bijtjes voeden zich met het lekkers dat uit die bloemen komt, en zorgen zo voor hun eigen nageslacht, en tegelijk voor dat van de bloemen zelf. En die bloemen... die hebben zo hun trucjes om die bijen zo ver te krijgen. Tijd voor een rondje rooie bijenoortjes.