Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair

Mar 14, 2021

Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes is zo oud als de straatmadelief (en eigenlijk nog heel wat ouder, want madeliefjes zijn als plantengroep jonger dan, bijvoorbeeld, de Magnolia's). Bloemen zijn de geslachtsorganen van bloeiende planten, en het is dus niet zo vreemd dat de menselijke soort ze aanbiedt...


Mar 1, 2021

We komen (als levende cellen) uit de oeroceaan, en dragen nog een druppeltje mee in ons evenwichtsorgaan. We strooien het op onze aardappelen en in onze soep. Onze zenuwcellen kunnen niet zonder, maar onze nieren gaan eraan kapot. Over zeezout, keukenzout, vlugzout en een hele hoop andere zoutjes.