Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair

Jun 21, 2020

In deze laatste aflevering van het eerste seizoen van Elementair, gaan we op zoek naar wat goede wetenschap nu is en vooral hoe je slechte wetenschap kan herkennen. We bekijken enkele voorbeelden, zoals homeopathie en frenologie, en bespreken wat placebo's, metastudies en goed experimenteel ontwerp hier mee te maken...


Jun 1, 2020

In deze aflevering legt Geert het vuur aan de schenen van Marjolein en stelt hij een heleboel interessante vragen over water. Want hoeveel water is er op onze aarde? En waarom is flessenwater zo populair in België? Ontdek het in deze aflevering!

Meer weten? www.biomens.eu

Helder, de podcast over water met Marjolein:


May 18, 2020

Doorheen de eeuwen hebben wetenschappers en natuurfilosofen zich afgevraagd hoe alles opgebouwd is, waaruit alles rondom ons bestaat. Na heel wat theorieën definieerde Lavoisier op het einde van de 18de eeuw ten slotte het begrip "element" en rangschikte Mendelejev in 1869 alle bekende elementen in zijn beroemde...


May 2, 2020

Koolstof is een van de meest veelzijdige atomen op onze aarde, van CO2 in onze atmosfeer tot koolstof in diamanten en potloden. In deze aflevering nemen we je mee, van anorganische tot organische koolstof, de koolstofcyclus en hoe onze atmosfeer vroeger vooral uit CO2 bestond (en hoe zuurstofgas die rol overnam) en...


Apr 19, 2020

In deze episode maken we het allemaal wat abstracter. We duiken in de thermodynamica – ooit de studie van stoommachines, vandaag een theorie over zo ongeveer alles wat bestaat en energie vereist en verbruikt. We hebben het over de Grote Hoofdwetten van de Thermodynamica: thermometers werken, energie gaat nooit...