Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair

Apr 25, 2021

Oestrogeen is het hormoon dat zorgt voor vrouwelijke vormen en springende eitjes. Van functionele borsten tot menstruatieproblemen, veel hangt af van wat dat hormoon met een mensenlichaam doet. Andere moleculen bootsen die acties bovendien nog na, en zorgen zo voor de verstoring van de hormonale evenwichten, bij vrouwen...


Apr 4, 2021

Stress, acuut of chronisch, kan bij mensen al eens voor gekke en onaangename lichamelijke klachten leiden. Van acture maag-darmklachten tot vermoeidheid en vatbaarheid voor hart- en vaatziekten en maagzweren, aangenaam is het niet. En toch is stress inherent aan het opgroeien en opbloeien van levende wezens. Niet alleen...