Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair

Aug 22, 2021

Hoe groot is de kans dat ik de lotto win? Of dat 2 kinderen in een klas op dezelfde dag jarig zijn? Die eerste is waarschijnlijk nog veel kleiner dan je denkt, terwijl die tweede veel groter blijkt te zijn. In deze aflevering hebben we het over hoe je intuïtie het vaak mis heeft als het op het inschatten van...


Aug 5, 2021

In deze aflevering hebben we het over de drager van ons erfelijk materiaal en hoe we daar van afhangen voor de processen die ons in leven houden (proteïnen!). We bekijken ook hoe we dat DNA zelf kunnen vermenigvuldigen, voor onderzoek, om misdaad te bestrijden en ja, om uit te vissen wie je vader is. En op het einde...