Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair

Mar 1, 2021

We komen (als levende cellen) uit de oeroceaan, en dragen nog een druppeltje mee in ons evenwichtsorgaan. We strooien het op onze aardappelen en in onze soep. Onze zenuwcellen kunnen niet zonder, maar onze nieren gaan eraan kapot. Over zeezout, keukenzout, vlugzout en een hele hoop andere zoutjes.


May 18, 2020

Doorheen de eeuwen hebben wetenschappers en natuurfilosofen zich afgevraagd hoe alles opgebouwd is, waaruit alles rondom ons bestaat. Na heel wat theorie├źn definieerde Lavoisier op het einde van de 18de eeuw ten slotte het begrip "element" en rangschikte Mendelejev in 1869 alle bekende elementen in zijn beroemde...


May 2, 2020

Koolstof is een van de meest veelzijdige atomen op onze aarde, van CO2 in onze atmosfeer tot koolstof in diamanten en potloden. In deze aflevering nemen we je mee, van anorganische tot organische koolstof, de koolstofcyclus en hoe onze atmosfeer vroeger vooral uit CO2 bestond (en hoe zuurstofgas die rol overnam) en...


Feb 16, 2020

Wist je dat alcohol waarschijnlijk een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van de landbouw? En dat alchemisten dachten dat alcohol de essentie van het leven was? In deze aflevering hebben we het over gerst en hoe je via fermentatie en destillatie dit simpele product kan omzetten in 1000en soorten bier en andere...