Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair

Jul 5, 2021

In onze tweede aflevering over exobiologie gaan we op zoek naar aliens. Gesteld dat er leven te vinden is buiten de aarde, waar zouden onze anderwereldse vrienden dan te vinden zijn? Het antwoord is verrassend dichtbij: zelfs in ons eigen zonnestelsel zijn er plaatsen waar leven zich zou hebben kunnen ontwikkelen....