Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Mar 1, 2021

We komen (als levende cellen) uit de oeroceaan, en dragen nog een druppeltje mee in ons evenwichtsorgaan. We strooien het op onze aardappelen en in onze soep. Onze zenuwcellen kunnen niet zonder, maar onze nieren gaan eraan kapot. Over zeezout, keukenzout, vlugzout en een hele hoop andere zoutjes.