Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


May 2, 2020

Koolstof is een van de meest veelzijdige atomen op onze aarde, van CO2 in onze atmosfeer tot koolstof in diamanten en potloden. In deze aflevering nemen we je mee, van anorganische tot organische koolstof, de koolstofcyclus en hoe onze atmosfeer vroeger vooral uit CO2 bestond (en hoe zuurstofgas die rol overnam) en waarom net koolstof (en niet silicium bijvoorbeeld) de bouwsteen in levende wezens is.

Meer weten over deze en andere afleveringen? Ga naar www.biomens.eu