Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Dec 15, 2019

Een harde dobber voor heel wat jongeren op de middelbare school, een handig instrument in exacte en toegepaste wetenschappen. Newton en Leibniz ontwikkelden de afgeleide in de zeventiende eeuw (en hielden er een levenslange vete aan over) en sindsdien komen we ze overal tegen - tot in het politiek discours toe. Tijd voor informatieversnelling.

In de bonusaflevering bij deze aflevering, doen Geert en Marjolein een online quiz om te bepalen of ze zelf Newton of Leibniz zouden zijn...