Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Jul 5, 2021

In onze tweede aflevering over exobiologie gaan we op zoek naar aliens. Gesteld dat er leven te vinden is buiten de aarde, waar zouden onze anderwereldse vrienden dan te vinden zijn? Het antwoord is verrassend dichtbij: zelfs in ons eigen zonnestelsel zijn er plaatsen waar leven zich zou hebben kunnen ontwikkelen. Hoe intelligent dat leven is, valt natuurlijk nog te bezien (maar dat zeggen sommigen van het leven op de blauwe planeet ook, natuurlijk).