Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Feb 14, 2021

Nature, red in tooth and claw. Zo beschreef de Britse dichter Alfred Tennyson de wereld om hem heen. Eten en gegeten worden, vooral met veel bloed erbij. En toch is de Natuur veel geniepiger dan we denken: al loert de dood vaak om de hoek, toch gaat het dan meestal over eem biochemische aanval, met een gifstof. Slangen, spinnen, kwallen, paddestoelen, maar zelfs bloemen, eencellige wieren en bacteriën... alle beschikken ze over een chemisch arsenaal waar zelfs dat van de mens bij verbleekt.