Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Mar 7, 2020

We schrijven begin maart 2020. Nieuwsberichten over het coronavirus overheersen onze media. Maar wat zijn virussen nu eigenlijk? Deze kleinste vorm van leven (of niet?) op onze planeet vormen zowel een bedreiging als een zegen, zonder dewelke wij er als mens waarschijnlijk helemaal niet geweest zouden zijn.

Meer informatie over deze aflevering en andere onderwerpen op www.biomens.eu.