Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Feb 16, 2020

Wist je dat alcohol waarschijnlijk een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van de landbouw? En dat alchemisten dachten dat alcohol de essentie van het leven was? In deze aflevering hebben we het over gerst en hoe je via fermentatie en destillatie dit simpele product kan omzetten in 1000en soorten bier en andere alcoholische dranken.

Meer informatie over deze en andere afleveringen kan je terugvinden op www.biomens.eu!