Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Nov 30, 2019

Hoe technologisch geavanceerd we ook lijken, toch steunt onze menselijke samenleving nog zeer sterk op al wat we uit de natuur halen. De natuur en zijn ecosystemen helpen ons vooruit - en veel meer dan we beseffen. In deze podcast en blogs (op www.biomens.eu) leggen we uit hoeveel, en hoe wetenschappers dat uitrekenen.