Preview Mode Links will not work in preview mode

Elementair


Apr 4, 2021

Stress, acuut of chronisch, kan bij mensen al eens voor gekke en onaangename lichamelijke klachten leiden. Van acture maag-darmklachten tot vermoeidheid en vatbaarheid voor hart- en vaatziekten en maagzweren, aangenaam is het niet. En toch is stress inherent aan het opgroeien en opbloeien van levende wezens. Niet alleen voor dieren, maar ook voor planten. Want ook planten ervaren stress. Daarover hoor je alles in deze aflevering!

Meer wetenschapsnieuwtjes? Bezoek www.biomens.eu!